torsdag 20 april 2017

Vi jordlingar längs Sidenvägen, 2017

Vår världsbild, gudsbild och människosyn hänger tätt ihop. (Eller: Borde göra det.) Därför har jag i boken Vi jordlingar längs Sidenvägen försökt borra i de tre begreppen, och skärskåda dem, inte minst ur ett historiskt perspektiv. Boken söker längs Sidenvägen, en metafor för den mänskliga gemenskapen, med sina konflikter och gemensamheter. I den västliga världen sliter vår långtgående individualitet på både människosyn och världsbild. Med den utgångspunkten granskar vi våra värden, hur de byggts upp och hur de förändrats. En central fråga är hur tron på och tankar om en GUD passar in i allt detta. Jag ställer en hel del kritiska frågor, och rekommenderar inte boken till dem som vill sova lugnt med sin barndomstro som huvudkudde eller som sin snuttefilt.

Ett citat:

Mellan dessa milstolpar av urgammal och tänkvärd prosa vecklar vi ut våra skrynkliga liv. Om vi inte lider av vår självupptagenhet finns inget evangelium. Om vi inte vill utmana vår biologiska egoism finns ingen frälsning. Om vi inte ser andra finns inget kors. Om ingen kärlek blommar finns ingen uppståndelse. Om inte syskonskapet växer finns ingen himmel.

Om några veckor ligger boken på bokhandelsdisken (dvs på en bokhandelsdisk, den i Onsala, i mitt kök.) 194s material för tanken. Alla kapitel slutar med några frågor: Tid att begrunda. Ty det är i grunnandet vi är och förblir människor.


200:- plus ev porto.
.

Inga kommentarer: